רשויות מקומיות

עובדי רשויות מקומיות כפופים לדין משמעתי, בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (משמעת).

רשות מקומית היא עירייה, מועצה מקומית, או איגוד ערים.

סעיף 9 לחוק מגדיר את עבירות המשמעת שניתן לייחס לעובדי רשויות מקומיות: התנהגות הגורמת לפגיעה במשמעת של עובדי הרשות המקומית, התנהגות שאינה הולמת את התפקיד, אי קיום הוראה של הרשות המקומית, ועוד.

בנוסף, עובד רשות מקומית שהורשע בעבירה פלילית שיש בה קלון, ייחשב למי שעבר עבירה משמעתית.

חברי בית הדין המשמעתי הם עובדי רשויות מקומיות, שאינם עובדים ברשות המקומית שהנאשם עובד בה. במקרה של הרשעה משמעתית, אמצעי המשמעת שרשאי בית הדין להטיל נע בין התראה או נזיפה, הורדה בדרגה, ואפילו פיטורים מהרשות המקומית.

בכל מקרה של הגשת תובענה כנגד עובד רשות מקומית, יש לבחון את העובדות המשמשות יסוד לתלונה, מהות העבירה המיוחסת לעובד, ראיות הקיימות (או שאינן קיימות) בתיק, ועוד. גם במקרה של הרשעה משמעתית, חשוב שעורך דין מומחה לדין המשמעתי, יטען בנוגע לאמצעי המשמעת ההולם בנסיבות המקרה. אמצעי משמעת שאינו מכביד, יאפשר לעובד חזרה מהירה לעבודה ולשגרת החיים.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירת משמעת על ידי עובד רשות מקומית, זימון לחקירה, ובוודאי במקרה של הגשת תובענה משמעתית כנגד עובד רשות מקומית, מוטב להתייעץ בהקדם עם עו"ד מומחה לדין המשמעתי.

עו"ד עדי ארבל עוסק בייצוג בתחום הפלילי ובדין המשמעתי.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין