רכוש

עבירות רכוש הן עבירות המכוונות לפגוע ברכוש או בקניינו של אדם. כך למשל: עבירות גניבה, שוד, התפרצות, מרמה, ועוד.

כל עבירה כוללת יסודות הנדרשים להתקיים אצל מבצע העבירה. התקיימות יסודות אלה, עלולה להוביל להרשעה פלילית בבית המשפט.

כל עבירת רכוש שונה בטיבה ובחומרתה, ובהתאם גם העונשים בגין ביצוע עבירות אלה.

לשם קביעת העונש במקרה של הרשעה, יש לבחון מהו הרכוש שנפגע, מה הייתה כוונת מבצע העבירה, מהן נסיבות ביצוע העבירה, ועוד.

עו"ד פלילי מומחה, המייצג חשוד או נאשם בביצוע עבירות רכוש, צריך להתייחס למגוון שיקולים רלוונטיים – טיב העבירה המיוחסת לנאשם, התקיימות יסודות העבירה, ראיות הקיימות (או שאינן קיימות) בתיק, ועוד.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירות רכוש, זימון לחקירה, ובוודאי במקרה של הגשת כתב אישום, מוטב להתייעץ עם עו"ד פלילי בהקדם ככל הניתן.

עו"ד עדי ארבל עוסק בייצוג בתחום הפלילי, ומכיר לעומק את החוק והפסיקה הקשורים לעבירות רכוש.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין