קטינים

התייחסות הדין הפלילי לקטינים, שונה מההתייחסות לבגירים, במובנים רבים ושונים.

בחוק קיימות הוראות ספציפיות הנוגעות לקטינים. כך למשל בחוק המעצרים, לעניין תקופת מעצר לפני הבאת העצור בפני שופט, תקופת מעצר מקסימלית של קטין, ועוד.

גם בכל הנוגע לענישה, מבחין בית המשפט בין קטינים לבגירים. גילו הצעיר של נאשם, משליך על דרגת החומרה שבה יש להתייחס למעשיו. ראשית – מעשה פלילי המבוצע על ידי קטין, עשוי להצביע על חוסר בשלות טבעית של הקטין להבין את משמעות המעשה הפלילי, והשלכותיו. בנוסף, שיקום עבריין קטין עשוי לפתוח בפניו דרך חיים נורמטיבית, ולהבטיח את תועלת החברה בהמשך הדרך.

במקרה של חשד למעורבות קטין בעבירה פלילית, ובוודאי במקרה של הגשת כתב אישום נגד קטין, מוטב להתייעץ בהקדם עם עו”ד פלילי.

עו”ד עדי ארבל עוסק במשפט הפלילי על כל הביטיו, ומכיר לעומק את התייחסות החוק והפסיקה לקטינים.

התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין