מהו דין משמעתי?

דין משמעתי הוא קובץ כללים, המסדירים רף התנהגות נדרש מבעלי תפקידים בתחומים מסוימים, בפן המוסרי והאתי.

החוק מחיל כללים אלה על בעלי מקצועות, שהחברה ראתה לנכון להחיל עליהם שיפוט משמעתי: רופאים, רואי חשבון, עורכי דין, ועוד מקצועות רבים המוסדרים בחוק.

בנוסף חל הדין המשמעתי על גופים, שקיום משמעת בהם חשוב לתפקודם התקין. גופים כאלה הם למשל צבא, משטרה, ושירות בתי הסוהר.

באופן כללי, מטרת השיפוט המשמעתי היא לשמור על רמת התנהגות אתית גבוהה בקרב קבוצות מסוימות, העלולות לעשות שימוש לרעה בסמכויות שהוענקו להם.

לגוף או איגוד מקצועי עליו חל שיפוט משמעתי, קיימים כללי משמעת ובתי דין משמעתיים. העונשים שרשאי בית הדין להטיל במקרה של הרשעה משמעתית, כוללים בדרך כלל התראה או נזיפה, קנס, ואפילו פיטורים או שלילת האפשרות לעסוק במקצוע מסוים.

ההשלכות כתוצאה מהרשעה משמעתית, עלולות להיות מרחיקות לכת. בכל מקרה של חשד לביצוע עבירת משמעת, מוטב להתייעץ בהקדם עם עורך דין מומחה לדין המשמעתי.

עו"ד עדי ארבל עוסק בתחום הפלילי ובדין המשמעתי.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין