עבירות סמים

סם הוא חומר פסיכו-אקטיבי שנועד להשפיע על מערכת העצבים, על מנת לגרום לשינוי בהכרה, בתפיסה או במצב הרוח.

פקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973, מגדירה את מהות העבירות הקשורות לסמים מסוכנים:

ייצור, הכנה והפקה של סם מסוכן;

החזקה ושימוש בסם מסוכן;

יצוא, יבוא וסחר בסם מסוכן.

כל עבירה כוללת יסודות הנדרשים להתקיים אצל מבצע העבירה. התקיימות יסודות אלה, עלולה להוביל להרשעה פלילית בבית המשפט.

בנוגע לענישה, מתייחס בית המשפט בצורה שונה לעבירות בסמים המכונים "קשים", כמו קוקאין או הרואין, לעבירות בסמים "קלים" – כגון קנאביס.

עו"ד פלילי מומחה, המייצג חשוד או נאשם בביצוע עבירות סמים, צריך להתייחס למגוון שיקולים רלוונטיים – טיב העבירה המיוחסת לנאשם, התקיימות יסודות העבירה, ראיות הקיימות (או שאינן קיימות) בתיק, ועוד.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירות סמים, זימון לחקירה, ובוודאי במקרה של הגשת כתב אישום, מוטב להתייעץ עם עו"ד פלילי בהקדם ככל הניתן.

עו"ד עדי ארבל עוסק בייצוג בתחום הפלילי, ומכיר לעומק את החוק והפסיקה הנוגעים לעבירות סמים.

ראו כאן: החלטה בנוגע להשבת טלפון שנתפס בחקירה בחשד ליבוא סם.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין