סייבר

עבירות סייבר הן עבירות המבוצעות כלפי מחשב, או באמצעותו.

חוק המחשבים מגדיר מהן עבירות סייבר נפוצות: שיבוש או הפרעה לפעולה של מחשב, חדירה לחומר מחשב, חדירה לחומר מחשב כדי לעבור עבירה אחרת, ועוד.

למעשה, כל כניסה למחשב ללא הסכמת בעליו, מהווה עבירה פלילית של חדירה אסורה למחשב.

בדרך כלל במקרה של חשד לביצוע עבירת סייבר, תתפוס המשטרה את המחשב ממנו בוצעה העבירה. במידה והמחשב שנתפס אינו נחוץ לצורך הגשתו כראיה, על המשטרה להחזיר את המחשב לבעליו בתוך 30 ימים.

עו"ד פלילי מומחה, המייצג חשוד או נאשם בביצוע עבירות סייבר, צריך להתייחס למגוון שיקולים רלוונטיים – טיב העבירה המיוחסת לנאשם, התקיימות יסודות העבירה, ראיות הקיימות (או שאינן קיימות) בתיק, ועוד.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירות סייבר, זימון לחקירה, ובוודאי במקרה של הגשת כתב אישום, מוטב להתייעץ בהקדם עם עו"ד פלילי.

עו"ד עדי ארבל עוסק בייצוג בתחום הפלילי, ומכיר לעומק את החוק והפסיקה הקשורים לעבירות סייבר.

ראו כאן: החלטה בנוגע להשבת טלפון חכם שנתפס בחקירה.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין