סטודנטים

במוסדות להשכלה גבוהה, קיים תקנון המסדיר את פעילות הסטודנט מול המוסד האקדמי. בין היתר, כולל התקנון התייחסות לעבירות משמעת העלולות להתבצע על ידי הסטודנט. אלה כוללות הפרה של טוהר הבחינות, התנהלות לא ראויה כלפי אנשי צוות, ועוד.

לדין משמעתי עלולה להיות השלכה משמעותית על הסטודנט. אמצעי המשמעת במקרה של הרשעה עלולים לכלול נזיפה, פסילת קורס, השעייה, ואפילו הרחקה מהלימודים.

סעיף 19 לחוק זכויות הסטודנט, קובע כי ועדת משמעת לא תתכנס בלא השתתפות הסטודנט שעניינו נדון לפניה. בנוסף, לא יורשע מועמד או סטודנט בעבירת משמעת, אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו בנושא.

בהליך המתקיים בפני ועדת משמעת, רשאי סטודנט להיות מיוצג על ידי עורך דין.

בכל מקרה של זימון לוועדת משמעת, יש לבחון את העובדות המשמשות יסוד לתלונה, מהות העבירה המיוחסת לסטודנט, ועוד מגוון שיקולים הרלוונטיים לניהול ההליך. גם במקרה של הרשעה משמעתית, חשוב שעורך דין מומחה לדין המשמעתי, יטען בנוגע לאמצעי המשמעת ההולם בנסיבות המקרה. אמצעי משמעת שאינו מכביד, יאפשר לסטודנט לחזור במהירות לשגרת הלימודים.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירת משמעת על ידי סטודנט, ובוודאי במקרה של הזמנה לוועדת משמעת, מוטב להתייעץ בהקדם עם עו"ד מומחה לדין המשמעתי.

עו"ד עדי ארבל עוסק בייצוג בתחום הפלילי ובדין המשמעתי.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין