ההליך הפלילי

על דרך הכלל, הליך פלילי נפתח כאשר נודע למשטרה על ביצוע עבירה פלילית. המשטרה תחקור את המקרה, ובסיום החקירה תעביר את הממצאים לתביעה המשטרתית או לפרקליטות. אלה יחליטו אם להגיש כתב אישום נגד החשוד. כתב אישום יוגש אם חומר החקירה מבסס סיכוי סביר להרשעה, ואם קיים אינטרס ציבורי לקיים הליך פלילי נגד החשוד.

ככלל, בעבירות שהעונש הקבוע להן עולה על 3 שנות מאסר, תודיע התביעה לחשוד על הכוונה להגיש כתב אישום נגדו. החשוד רשאי לפנות לתביעה בבקשה בכתב, ולטעון מדוע יש להימנע מהגשת כתב האישום. הליך זה מכונה שימוע, ורצוי שעו"ד פלילי יסייע בכתיבת הבקשה.

המשפט

המשפט הפלילי נפתח בהקראת כתב האישום לנאשם, על ידי בית המשפט. אין חובה לבצע את ההקראה, אם סניגורו של הנאשם אישר שקרא והסביר לנאשם את האמור בכתב האישום.

לאחר תחילת המשפט רשאי הנאשם לטעון טענות מקדמיות. טענות אלה הן מעין טענות סף, שרצוי לטעון בתחילת ההליך הפלילי. כך למשל: טענה כי קיים פגם בכתב האישום; כי בית המשפט נעדר סמכות לדון בהליך; כי משיקולי צדק יש לבטל את כתב האישום, ועוד.

אם לא בוטל כתב האישום מכוח טענה מקדמית, ישאל השופט את הנאשם מה תשובתו לכתב האישום. הנאשם רשאי שלא להשיב, אך שתיקתו עלולה לחזק את ראיות התביעה נגדו. הנאשם יכול גם להודות בעובדות כתב האישום, או להכחיש אותן – כולן או חלקן.

לאחר תשובת הנאשם, תציג התביעה את ראיותיה לעובדות המפורטות בכתב האישום. לאחר שהוצגו ראיות התביעה, רשאי הנאשם להציג ראיות הגנה מטעמו.

הנטל להוכחת עבירה פלילית מוטל על התביעה. עליה לשכנע את בית המשפט, מעבר לכל ספק סביר, כי הנאשם ביצע את העבירות המיוחסות לו בכתב האישום.

פסק הדין

פסק הדין במשפט פלילי, מורכב מהכרעת דין וגזר דין. בהכרעת הדין, קובע בית המשפט אם הנאשם זכאי או אשם בביצוע עבירה פלילית. בגזר הדין, קובע בית המשפט את העונש שיש לגזור על הנאשם בשל ביצוע העבירה.

השאלה מה טיב העונש שיש לגזור על נאשם שהורשע בביצוע עבירה פלילית, היא שאלה מורכבת, ומחייבת התייחסות למגוון שיקולים. שיקולים רלוונטיים הם למשל נסיבות ביצוע העבירה, גילו של הנאשם, קיומו או היעדרו של עבר פלילי, ועוד. גם התביעה וגם הנאשם ינסו לשכנע את בית המשפט, מה טיב העונש ההולם לנאשם בנסיבות המקרה.

חשיבות הייצוג בהליך פלילי

חקירת משטרה, ובוודאי כתב אישום המוגש לבית המשפט, עלולים לעורר לחץ ומתח רב. חשוב לדעת כי ניהול נכון של ההליך כבר מראשיתו, עשוי לפוגג חלק גדול מהחשדות כנגד הנחקר, ואף לגרום לתביעה לחזור בה מהכוונה להגיש כתב אישום. כך למשל, התייעצות עם עו"ד פלילי עוד לפני החקירה, תסייע להבין האם כדאי לנחקר למסור גירסה, להציג ראיות מזכות, ואולי לשמור על זכות השתיקה. בהמשך הדרך, ניהול נכון של ההליך עשוי להוביל לתיקון כתב האישום באופן המיטיב עם הנאשם, ואף לשכנע את בית המשפט להורות על זיכוי הנאשם מהעבירות המיוחסות לו.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירה פלילית, ובוודאי במקרה של הגשת כתב אישום, מוטב להתייעץ עם עו"ד פלילי בהקדם ככל הניתן.

עו"ד עדי ארבל עוסק בייצוג בתחום הפלילי ובדין המשמעתי.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין