אלימות

עבירות אלימות הן עבירות שכיחות יחסית. לבית המשפט מוגשים כתבי אישום רבים הנוגעים לעבירות אלימות.

בחוק העונשין מוגדרות עבירות אלימות בדרגות חומרה שונות. כך למשל: תקיפה, חבלה, פציעה, ועוד.

כל עבירה כוללת יסודות הנדרשים להתקיים אצל מבצע העבירה. התקיימות יסודות אלה, עלולה להוביל להרשעה פלילית בבית המשפט.

ככל שעבירת האלימות חמורה יותר, ובהתאם – הנזק שנגרם לקורבן העבירה, העונש הצפוי לנאשם עלול להיות חמור יותר.

עורך דין המייצג חשוד או נאשם בביצוע עבירות אלימות, צריך להתייחס למגוון שיקולים רלוונטיים – טיב העבירה המיוחסת לנאשם, התקיימות יסודות העבירה, ראיות הקיימות (או שאינן קיימות) בתיק, ועוד.

בכל מקרה של חשד לביצוע עבירות אלימות, זימון לחקירה, ובוודאי במקרה של הגשת כתב אישום, מוטב להתייעץ עם עו”ד פלילי מומחה בהקדם ככל הניתן.

עו”ד עדי ארבל עוסק בייצוג בתחום הפלילי, ומכיר לעומק את החוק והפסיקה הקשורים לעבירות אלימות.

    התייעצו עכשיו - עדי ארבל - עורך דין